Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Kurumsal

YÖNETİM

BAĞLI BULUNDUĞU MÜDÜRLÜK :GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR: AYHAN KEP

ÖZGEÇMİŞ:
1971 Erzincan doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Spor Yönetimi Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde göreve başlayan KEP, Komiser Yardımcısı ve Komiserlik görevlerinin ardından Belediyenin diğer birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2008 yılında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken; 2014’te Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atandı. Görevi süresince birçok branşta eğitim programlarının hayata geçirilmesi ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerinin uygulanması sürecini yönetti. Çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonunun düzenlenmesini sağlayan Ayhan Kep, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Üyesi olarak 6 yıl görev yaptı. 2017’de kurulan Belediye Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine devam eden Ayhan KEP, 22.09.2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine atanmış olup, 12.02.2021 yılından beri Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Drama ve Müzik İletişimi ilgi alanları arasındadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


BİRİMLERİMİZ


ŞEFLİKLERİMİZ

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri:


SPOR HİZMETLERİ ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

1- Sporu geniş kitlelere yaymak ve alışkanlık kazandırmak , sağlıklı yaşamı desteklemek için çeşitli spor müsabakaları, yarışlar ve etkinlikler organize etmek,

2- İlçemizdeki eğitim kurumlarının, spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının müracaatları doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde spor malzemesi vb. konularda ihtiyaçlarını gidermek,

3- İlçemizde bulunan amatör spor kulüpleri, eğitim kurumlan ve dernekleri Belediye bünyesindeki spor tesislerinden imkanlar dahilinde yararlandırmak,

4- Amatör ligdeki spor müsabakaları ve turnuvalarda saha hizmeti vermek,

5- Kendisine direkt bağlı bulunan memurların idare ve çalışmasına nezaret etmek,

6- Görev tanımına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak,

7- Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin bilgi deneyim ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitim çalışmaları yapmak ,

8- Şef; iş ve eylemleri ile müdür. başkan yardımcısı ve başkana karşı sorumludur ,

9- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,


GENÇLİK ve EĞİTİM HİZMETLERİ ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

1- Gençlikle alakalı yapılacak projelerde başkanın görüşleri dahilinde koordineli çalışmalar organize etmek,

2- Gençlikle alakalı projeler üretmek, Gaziosmanpaşa gençliğinin her anlamda sosyal, kültürel, sportif becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapmak , etkinlikler düzenlemek,

3- Gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,

4- Gençlere yönelik sportif eğitim kamp faaliyetleri düzenlemek,

5- Kendisine direkt bağlı bulunan memurların idare ve çalışmasına nezaret etmek,

6- Görev tanımına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak ,

7- Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin bilgi deneyim ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitim çalışmaları yapmak ,

8-Bilgi Evleri, Gençlik Merkezi ve Bilim ve Teknoloji Merkezi, E-Spor Merkezi faaliyetlerini düzenlemek,

9- Şef; iş ve eylemleri ile müdür. başkan yardımcısı ve başkana karşı sorumludur ,

10- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,


YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

1- Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne göre kayıt defterine ve bilgisayar kayıtlarına

işlenmesini sağlamak, takip etmek, yıl sonunda kayıt defterlerini usulüne uygun bir şekilde kapatmak,

2- Müdürlükçe yapılan bütün yazışmalara dair evrakın Standart Dosya Planına uygun dosyalanmasını sağlamak,

3- Müdürlüğün bünyesinde yürütülmekte olan işlemler sırasında gelen evrak kayıtlarını yapmak,

4- Evrakların havalelerini ilgili personele yaparak teslim etmek ve sonuçlandırılmasını takip etmek

cevabi yazılar ile kaydını kapatıp ilgili kişi, birim, kurum yahut kuruluşlara göndermek,

5- Müdürlük personelinin özlük yazışmalarını yapmak ve takip etmek,

6- Mutad olarak kayıt defterlerinin ve gelen, giden evrakların kontrolünü yaparak vaktinde ve gerekli yasal süre içinde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak,

9- Müdürlükteki tüm yazışmaların birer örneğinin muhafaza etmek, işlemi biten evrakları arşive kaldırmak.


İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

1-Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan tüm birim ve faaliyet alanları ile yapılacak etkinliklere ve organizasyonlara gerekli teknik/lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

2- Aşağıdaki birimlerin her türlü idari ve teknik taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.

3-Müdürlük bünyesinde hizmet vermekte olan spor ve eğitim mekânlarının işletilmesinde her türlü ofis işlerinde ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

4- Müdürlüğe bağlı birimlerin taleplerini karşılar ve müdüre karşı sorumludur.


İHALE ve AYNİYAT ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

1- Müdürlük tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım işlemi için evrakları hazırlamak ve onaya sunmak, ihale konusu iş ve işlemler için, ihale mevzuatı gereğince gerekli evrakları düzenlemek ve işlemleri takip etmek.

2-Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakın usulüne öre kayıt defterine ve bilgisayar kayıtlarına işlenmesini sağlamak ve takip etmek

3-Müdürlüğe ait ayniyat ve demirbaş kayırlarını tutmak. Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak. Kullanılmakta olan malzemelerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde depolayıp muhafaza altına almak.

4-Tüm yazışmaların birer örneğini muhafaza etmek ve işlemi biten evrakları arşive kaldırmak

5- Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan ihale dökümanlarını hazırlamak

6-Yapılan ihalelerin aylık olarak Hakediş dosyalarını hazırlamak

7- Performans tablosu oluşturmak

8-Müdürlüğümüz bütçesini oluşturmak

9-Müdürlüğümüze ait faaliyet raporunu oluşturmak (haftalık,3 aylık,6 aylık, yıllık)

10- Gerektiğinde ve bütçede yeterli ödenek bulunduğunda; Müdürlük tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet alım işlemi için evrakları hazırlamak ve onaya sunmak,

11-Gerektiğinde müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemler için, ihale mevzuatı gereğince gerekli evrakları düzemek ve işlemleri takip etmek

12-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı birimlere ait taşınır, taşınmaz varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek,
2317 kez izlendi - 24.2.2022