Tesis Kuralları

GENEL KURALLAR

1. Üyelik kartı, yukarıda ismi geçen üye üyelik kartının kullanımına yetkili olmayan bir başkası tarafından kullanıldığının tespiti durumunda üyelik hakları iptal edilir ve üyeye hiçbir ücret iade edilmez. Üyelik Kartı istenildiğinde mutlaka görevliye gösterilmelidir. Üyelik kartı, kaybedilmesi durumunda ücret karşılığında yenilenir. Bu uygulama üyenin güvenlik ve haklarını koruma açısından önemlidir.
2. Üyenin Spor tesisi içerisinde rahatsız edici davranışlarda bulunması (gürültü yapma, etrafı kirletme, kötü söz veya sövgü sözcükleri kullanarak konuşma, genel ahlak kurallarına aykırı davranma vb.) yasaktır.
3. Tesis içinde ve dışında sigara ve alkol kullanmak yasaktır.
4. Spor tesisine, yanıcı, kesici, delici aletlerle ve silahla girilmez. Ruhsatlı dahi olsa silah bulundurulup taşınamaz.
5. Üye, spor esnasında meydana gelebilecek spora bağlı her türlü kaza, geçici veya sürekli sakatlanma ve vefat risklerinden Gaziosmanpaşa Belediyesi, tesis yönetimini, spor eğitmeni veya çalışanlarını sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
6. Gaziosmanpaşa Belediyesi, yüzme havuzu ve spor kompleksinde yenilenme ve tadilat gibi durumlarda tesisi kapatma hakkını mahfuz tutar. Ancak sürenin 21 günü aşması halinde üyelikler aynı süre ile uzatılacaktır. Ayrıca Yüzme havuzu ve spor kompleksi içinde aktivite düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva, tanıtım, organizasyon gibi faaliyetlerde bulunabilir, yüzme havuzu ve spor kompleksinin bir kısmını ya da bütününü kullandırabilir üye bu şartları kabul ettiğini, herhangi bir hak ihlali iddiasında bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
7. Resmi tatillerde Gaziosmanpaşa Belediyesi yüzme havuzu ve spor kompleksi kapalıdır. Bu süre içerisinde üyenin kullanamadığı seanslar iade edilmez kullanılmış sayılır. Üyenin kayıt yaptırdığı seansta yeterli sayıda üye olmaması durumunda seansı kapatma hakkı kuruma aittir. Kapatılan seanstaki üyelerin uygun başka seanslara kayıt yapmaları sağlanır.
8. Yetkililer Erkek yetişkin, erkek ve kız çocuklarının yüzme seanslarında resmi sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere bu kişilerle söyleşi yapabilir, resimlerini çekebilir ve bunları yayınlama hakkına sahiptir.
9. Üyeler, uyarı levhalarında yazılanlara ve görevlilerin ikazlarına uymak zorundadır. Ayrıca üye seans giriş çıkış zamanına uymak zorundadır. Seansın başlama saatinden sonra gelen üye seansa katılamaz.
10. Spor tesisinin herhangi bir bölümünde, fotoğraf makinesi, kamera ya da cep telefonu gibi kamera özelliği olan bir cihaz ile çekim yapılamaz.
11. Üyelerin yakınları, seyirci, hizmetçi, yardımcı vs. adı altında yanlarında getirecekleri ikinci şahıslar yüzme alanlarına alınamaz.
12. Yüzme bilmeyenlerin havuzu eğitmenlerimizin dışında kullanması yasaktır. Yüzme bilmeyen bir üyenin eğitmenlerin nezareti olmadan havuza girmesiyle oluşabilecek tehlikeli durumlardan Gaziosmanpaşa Belediyesi sorumlu tutulamaz.
13. Üyeler etrafında rahatsızlığa ve tehlikeli durumlara sebebiyet verecek tüm davranışlardan (cam eşya bulundurmak, oyun amaçlı havuza atlamak, su sıçratmak, gürültü yapmak vb.) yasaktır.
14. Eğitim saatinin ve yaş aralıklarının belirlenmesi Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkisinde olup belediye, bu eğitim saatlerini ve yaş aralıklarını değiştirme ve iptal etme yetkisine sahiptir.
15. Üyelerimizin tesisi kullandıkları saat içerisinde soyunma dolaplarının kullanımı için kendileri kimlik karşılığı verilen anahtarları kullanır ve çıkışta iade ederler.
16. Gaziosmanpaşa Belediyesi günün şartlarına göre gerekli gördüğünde, üyelik kurallarını değiştirme, kaldırma ya da yeni kural ekleme hakkına sahiptir.
17. Üye, kayıt olduğu ve ödemesini yaptığı gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Üye üyelik haklarını bir başka şahsa devredemez.ÜYELİKTE YAŞ SINIRLARIMIZ

1. Yetişkin üye programına 17 yaşın altındaki çocuklar üye olamazlar.
2. Çocuk grup: Yüzme, salon sporları, Uzakdoğu sporları eğitim programına 6 ve 16 yaş aralığındaki çocuklar üye olabilir, bu programlar tesislerimize göre farklılık gösterebilir.
Rezervasyon: www.goptaspor.com dan yapılan online kayıt sonrası Tüm seans ders kayıt işlemleri tesise gelinerek rezervasyondan yapılır.


HAVUZ KULLANIM KURALLARI

1. Açık yarası, bandajı, kesiği ve cilt hastalığı bulunanlar havuzu kullanamazlar.
2. Havuz kullanımı öncesi duş alınması ve girişteki dezenfektanlı suya ayakların batırılması hijyen açısından zorunludur.
3. Havuza girmeden önce varsa ağzınızdaki sakızı çıkarmanız sağlığınız açısından önemlidir.
4. Kullanıcılar havuza girmeden önce bütün takılarını çıkarmalıdır.
5. Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemelerinizi getiriniz. Terliksiz, günlük giysiler, ayakkabı, çanta, torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına girmeyiniz.
6. Kullanıcılar mayo, şort vb. giymek zorundadır. Yüzme amaçlı üretilmiş kıyafetler dışındaki ürünlerle havuza girilmez.
7. Havuza dışarıdan deniz ve havuz malzemelerinin (deniz topu, deniz yatağı, can simidi, kolluk, palet, maske, şnorkel, simit vs) havuza sokulması yasaktır. Havuza girerken slikon bone takmak zorunludur. Gözlük kullanımı kişilerin tercihine bırakılmıştır.
8. Dışarıda kullanılan ayakkabılarla havuz çevresine girilmesi yasaktır.
9. Yüzme bilmeyenlerin havuzu, eğitmenlerimizin bilgisi dışında kullanması yasaktır.
10. Birey ve gruplar, programda kendilerine ayrılan seans ve kulvarı kullanmalıdırlar. Antrenman kulvarlarını yüzme bilen ve düzenli olarak gidiş dönüş yapan (antrenman yapan kişiler) kullanabilir. Bu kulvarlarda yüzerken sağdan gidiş ve sağdan dönüş yapılması gereklidir.
11. Üyeler, etrafında rahatsızlığa ve tehlikeli durumlara sebebiyet verecek tüm davranışlardan (Cam eşya bulundurmak, oyun amaçlı havuza atlamak, su sıçratmak, gürültü yapmak vb.) kaçınmak zorundadır.
12. Çocukların etrafa verebilecekleri rahatsızlıktan velileri sorumludur. Havuz görevlisi gerekli gördüğü durumlarda çocukları havuzdan çıkarmaya yetkilidir.
13. Kulvarın üzerine oturmayınız, bastırmayınız. Orta kulvarlar hızlı yüzenlere ayrılmıştır. Bu kulvarların ortasında durmak yasaktır.
14. Havuz yönetiminden özel izin alınmış çalışmalar dışında, havuz dibinden nefes tutarak yüzmeyinizSPOR SALONU KULLANIM KURALLARI

1. Üye seçmiş olduğu spor branş ve seans saati dışında başka bir saatte seansa giremez.
2. Spor yapılan alanlarda uygun spor ayakkabı giyilmesi zorunludur. Ayakkabılar hafif, esnek veya deri tabanlı ve topuksuz olmalıdır. Zeminde siyah iz bırakan ayakkabılar, bot, sandalet ve terlikle salonun kullanılmasına izin verilmez.
3. Basketbol potasına asılmak, potanın ağırlık aksamları ile oynamak, potayı yerinden oynatmak, potanın kurulumuna müdahale etmek yasaktır.
4. Voleybol filesine asılmak, direkleri yerinden oynatmak ve filenin kurulumuna müdahale etmek yasaktır.
5. Voleybol ve Basketbol topuna ayakla vurmak ve amacı dışında kullanmak yasaktır.STEP-AEROBİK VE PİLATES SALONU KULLANIM KURALLARI

1. Üyeler, sadece kayıtlı olduğu grup egzersizinin dersine girebilir.
2. Tesis dışında kullanılan ayakkabılarla salona girmek yasaktır.
3. Salona spor kıyafet ve spor ayakkabıyla girmek zorunludur.
4. Üyeler sadece kayıtlı olduğu grup egzersizine ait malzemeleri kullanabilir, bu malzemelerin görevli personel ve eğitmenin bilgisi haricinde kullanılması yasaktır.
5. Üye, seansa çocuğuyla gelemez veya eğitmenden çocuğunun seans sırasında salonda bulunması talebinde bulunamaz.
6. Üyeler, grup egzersizinin başlangıç saatine kadar salonda olmalıdır, seans bittikten sonra salonu terk etmelidir.
7. Grup egzersizleri kapsamında yapılacak olan seanslar eğitmen eşliğinde yapılacaktır, üyeler eğitmenin yönlendirmesine uymak zorundadır.
8. Seans sırasında diğer üyelerin dikkatini dağıtıcı ve rahatsız edici davranışlarda bulunulamaz.
9. Seans sırasında kullanılan spor malzemelerinin seans bitiminde düzenli bir şekilde yerine konulması zorunludur.UZAKDOĞU SPORLARI SALON KULLANIM KURALLARI

1. Uzakdoğu Spor Salonu’na sorumlu antrenörün izni olmadan girilemez.
2. Spor salonuna ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar verilemez.
3. Spor salonunda bir şeyler yiyip içilmemelidir.
4. Spor salonuna girerken üzerinizde mutlaka Uzakdoğu branşına uygun bir kıyafet olmalıdır.
5. Salona girerken yalınayak veya Uzakdoğu branşına uygun ayakkabı giyilmelidir.
6. Saat, künye, kolye, zincir gibi aksesuarlar çalışma esnasında çıkarılmalıdırSOYUNMA ODALARI VE DUŞLARIN KULLANIM KURALLARI

1. Üyelerimiz soyunma dolaplarının kullanımı için üye giriş kartını vererek dolap anahtarı alır.
2. Soyunma odalarında bulunan dolaplar, günlük kullanım içindir. Üyeler bu dolapları tesisten ayrılırken boşaltmak zorundadır. Gaziosmapaşa Belediyesi boşaltılmayan kilitli dolapları gün sonunda açmaya yetkilidir. Dolaptan boşaltılan eşyalar tesis yetkilileri tarafından 3 gün muhafaza edilir ve teslim alınmadığı takdirde hayır kurumuna bağışlanır. Unutulan terli ve ıslak eşyalar muhafaza edilmeden imha edilir.
3. Hijyen ve güvenlik gereği tüm eşyalar soyunma dolabına yerleştirilmeli (ayakkabı v.s). Hiçbir eşya dolap dışında bırakılmamalıdır.
4. Güvenlik gereği dolaplarda değerli eşya bulundurulmamalıdır.
5. Gaziosmanpaşa Belediyesi kaybolan veya unutulan eşyalardan sorumlu tutulamaz.
6. Lavabo ve duşlarda kişisel bakım yapılamaz. Duşlarda 3 dakikadan fazla süre ile kalınamaz
_________